2016-01-30

Przetarg na powierzchnie komercyjne i reklamowe w budynkach oraz tunelu Dworca Głównego dnia 19.02.2016 godz 12

 

Zarządzenie nr   1/2016

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 25.01.2016 r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku D i A oraz wolnych powierzchni reklamowych położonych w tunelu Głównego Dworca Kolejowego przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu

 

§ 1

 

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem powierzchni komercyjnych:

 

1. Na pierwszym piętrze budynku D dworca siedem lokali o łącznej powierzchni  546, 60 m2

 1. pomieszczenie komercyjne D2.3  o powierzchni 36,72 m2
 2. pomieszczenie komercyjne D2.5  o powierzchni 72,77 m
 3. pomieszczenie komercyjne D2.6  o powierzchni 72,22 m
 4. pomieszczenie komercyjne D2.14  o powierzchni 36,02 m
 5. pomieszczenie komercyjne D2.15  o powierzchni 52,99 m2
 6. pomieszczenie komercyjne D2.16  o powierzchni 154,04 m2 
 7. pomieszczenia (poczekalnia VIP) D2.7 do D2.9 o powierzchni 121,84 m2         

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 1.1 - 1.6  ustala się na 10,24 zł/m2 netto

Lokale, o których mowa w §1.1-6 są wykończone w stanie deweloperskim

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 1.7  ustala się na:  20 zł/m2 netto

Poczekalnia VIP,o której mowa pkt. 1.7 jest w pełni wyposażona.

 

2. W piwnicach budynku D dworca kolejowego lokale o łącznej powierzchni 137,66 m2

 1. pomieszczenia komercyjne D0.28 i zaplecze D0.29 o łącznej powierzchni 56,68 m2
 2. pomieszczenia komercyjne D0.10 i zaplecze D.11 o łącznej powierzchni 39,30 m2
 3. pomieszczenie komercyjne D0.12  o powierzchni 16,55 m2
 4. pomieszczenia komercyjne D0.13 do D0.17 o łącznej powierzchni 25,13 m2

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 2.1-3 ustala się na 10,24 zł/m2 netto

Lokale, o których mowa w §1 pkt 2.1-3 są wykończone w stanie deweloperskim. 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 2.4  ustala się na:  16 zł/m2 netto

Pomieszczenia socjalne dla pracowników są w pełni wyposażone.

 

 

3. Na parterze budynku A dworca kolejowego lokale o łącznej powierzchni 207,42 m2  

  1. pomieszczenia komercyjne A05 o powierzchni 12,76 m
  2.  pomieszczenia komercyjne A0.14 i  A0.13 o powierzchni 22,91 m
  3.  pomieszczenia komercyjne A0.18 i A0.19 o powierzchni 24,34 m
  4.  pomieszczenia komercyjne  duża sala A0.33 o powierzchni 136,84 m
  5.  pomieszczenia komercyjne A0.22 o powierzchni 10,57 m 

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 3.1-5  ustala się na: 20 zł/m2 netto

Pomieszczenia są w pełni wyposażone.

 

4. Na pierwszym piętrze budynku A dworca  lokale o łącznej powierzchni 128,40 m2

  1. pomieszczenie biurowe A1.7  o powierzchni 16,69 m2
  2. pomieszczenie biurowe A1.8  o powierzchni 14,93 m 
  3. pomieszczenie biurowe A1.9  o powierzchni 16,07 m
  4. pomieszczenie biurowe A1.10 o powierzchni 18,07 m
  5. pomieszczenie biurowe A1.11 o powierzchni 10,31 m
  6. pomieszczenie biurowe A1.12 o powierzchni 11,06 m
  7. pomieszczenie biurowe A1.14 o powierzchni 32,51 m 
  8. pomieszczenie biurowe A1.16 o powierzchni   8,76 m2

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 4.1-8  ustala się na: 16 zł/m2 netto

Pomieszczenia są w pełni wyposażone.

 

5. Dostęp do wody możliwy jest wyłącznie w wyznaczonych toaletach. We wszystkich budynkach zapewnione jest centralne ogrzewanie gazowe, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

6. Do wynegocjowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów: energia elektryczna ok. 0,9 zł/kW, koszty ogrzewania ok. 6 zł/m2, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda ok 19 zł/m3 i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 30 zł, 

 

§ 2

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem powierzchni reklamowych w gablotach ściennych w tunelu z przeznaczeniem pod funkcje komercyjne:

 

1. drugi zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 5,42 m2

  1. gablota reklamowa nr 9  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  2. gablota reklamowa nr 10 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
  3. gablota reklamowa nr 11 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  4. gablota reklamowa nr 12 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  5. gablota reklamowa nr 13 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  6. gablota reklamowa nr 14 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
  7. gablota reklamowa nr 15 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m

 

2. trzeci zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 4,78 m2

  1. gablota reklamowa nr 17  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  2. gablota reklamowa nr 19 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  3. gablota reklamowa nr 20 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  4. gablota reklamowa nr 21 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  5. gablota reklamowa nr 22 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
  6. gablota reklamowa nr 23 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  7. gablota reklamowa nr 25 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

3. czwarty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 7,06 m2

  1. gablota reklamowa nr 26  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  2. gablota reklamowa nr 27 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
  3. gablota reklamowa nr 28 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  4. gablota reklamowa nr 29 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  5. gablota reklamowa nr 30 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  6. gablota reklamowa nr 31 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
  7. gablota reklamowa nr 32 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  8. gablota reklamowa nr 33 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  9. gablota reklamowa nr 34 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

4. piąty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 6,06 m2

  1. gablota reklamowa nr 35 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
  2. gablota reklamowa nr 36  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  3. gablota reklamowa nr 37 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
  4. gablota reklamowa nr 38 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  5. gablota reklamowa nr 39 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  6. gablota reklamowa nr 40  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  7. gablota reklamowa nr 41 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  

 

 

5. Siódmy zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 11,34 m2

  1. gablota reklamowa nr 45  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  2. gablota reklamowa nr 47 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  3. gablota reklamowa nr 49 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  4. gablota reklamowa nr 50 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
  5. gablota reklamowa nr 51 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  6. gablota reklamowa nr 52 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  7. gablota reklamowa nr 53 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  8. gablota reklamowa nr 54 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  9. gablota reklamowa nr 55 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  10. gablota reklamowa nr 56 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
  11. gablota reklamowa nr 57 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  12. gablota reklamowa nr 58 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  13. gablota reklamowa nr 59 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
  14. gablota reklamowa nr 60 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
  15. gablota reklamowa nr 61 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

 

6. W całym tunelu zapewnione jest całodobowe oświetlenie oraz oświetlenie gablot, którego koszt zawarty jest w czynszu,

 

7. W dokumentacji powykonawczej bedącej do wglądu zainteresowanych określa się szczegółową lokalizację gablot w tunelu. Możliwa jest także wizja lokalna w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji.

 

§ 3

 

1. Cenę wywoławczą powierzchni reklamowej wymienione w § 2 przy wysokości postąpienia w kwocie minimum 2,00 zł  ustala się: 

1. dla gablot o powierzchni 0,5 m2 - 64 zł zł/gablote netto

2. dla gablot o powierzchni 1,14 m2 - 128 zł zł/gablote netto

 1. Cenę wywoławczą powierzchni wymienionych w § 1 i § 2 ustala się przy wysokości postąpienia w kwocie minimum 2,00 zł. Do ceny należy doliczyć stawkę podatku VAT.

 

 

§ 4

 

Termin przeprowadzenia przetargu: 19.02.2016 roku godzina 12:00. Przetarg odbędzie się w budynku A pokój 32 (A1.14 na I piętrze).

 

 

§ 5

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.urbitor.pl

 

 

§ 6

 

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 

 

 1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w  §1 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium w kwocie 500 zł. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
 2. Licytacja gablot reklamowych wymienionych w  §2 nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Przetarg przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik. Przewodniczący wywołuje licytację, informując o przedmiocie licytacji, cenie wywoławczej przedmiotu najmu oraz wysokości kolejnych postąpień. 
 4. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny - kwoty wywoławczej najmu - żaden z uczestników nie zgłosi postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg na daną gablotę reklamową przedstawiając kolejną . 
 5. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu dopóty, dopóki mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej wysokości ceny najmu nie zgłoszono kolejnego postąpienia.
 6. Po trzykrotnym bezskutecznym wywołaniu ceny najmu, przewodniczący zamyka licytację ogłaszając przybicie na rzecz uczestnika, który zgłosił najwyższą cenę. Przewodniczący ogłasza imię i nazwisko osoby fizycznej bądź firmę, która wygrała licytację. 
 7. Przetarg może być w każdym czasie odwołany bez podania przyczyn. Wówczas uczestnikom licytacji w terminie do 3 dni zostanie zwrócone wadium na wskazany rachunek bankowy bądź w formie gotówkowej. 
 8. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. 

§ 7

    

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 1. Adam Olender     -    przewodniczący
 2. Krzysztof Buława -    członek
 3. Piotr Cymerman -    członek 
 4. Andrzej Grysiewicz -    członek
 5. Kinga Ziółkowska -    członek    

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o.o. z dnia 28.01.2010r.