2016-03-31

Goście z Naczelnej Organizacji Technicznej

31 marca 2016 odbyło się spotkanie wybitniejszych przedstawicieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego skupionych wokół  Naczelnej Organizacji Technicznej w Toruniu z inspektorem nadzoru panem Grzegorzem Mickiewiczem odpowiedzialnym z ramienia UMT za rewitalizacje dworca kolejowego Toruń Główny.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy specjalistów z NOT- u na temat najnowszych rozwiązań technicznych zastosowanych na dworcu, przyjaznych ludziom i środowisku naturalnemu. Sala VIP, w której odbyło się spotkanie, nabrała nowego znaczenia. Dodatkowo wybrane eksponaty z dziedziny kolejnictwa zaprezentował pan Bogdan Niewczas, który jest organizatorem Izby Tradycji Kolejowej na stacji Kluczyki. Po wystąpieniach prelegentów odbyło się zwiedzanie najciekawszych, (również niedostępnych) zakamarków dworca zakończone spotkaniem przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że należy cyklicznie organizować tego typu spotkania naukowe.

Dodatkowo omówiono zakres i znaczenie BiT City w kontekście „Rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności” co stanowiło zadanie 7 w ramach projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach Bit-City”