2014-09-24

Za rok dworce jak spod igły

www.kujawsko-pomorskie.pl

Aż 60 procent osób które poruszają się obecnie wyłącznie prywatnymi środkami transportu deklaruje, że pod pewnymi warunkami gotowe są przesiąść się do pociągów. Konsekwentnie tworzymy warunki by chcieli to uczynić. Wśród służących temu inwestycji są między innymi kompleksowe modernizacje dworców w Bydgoszczy i Toruniu. Obiekty będą gotowe w przyszłym roku.
 
- Jesteśmy zwolennikami transportu publicznego, bo tylko tego typu rozwiązania są właściwą odpowiedzią na potrzeby społeczne i wyzwania zrównoważonego rozwoju - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

Stacja Bydgoszcz Główna to największy dworzec kolejowy w naszym województwie i jeden z największych w Polsce. Rocznie odprawia się tutaj ponad 2 miliony podróżnych. Kompleks stacyjny składał się z dwóch obiektów. Dotychczasowy główny budynek dworca powstał w 1968 roku, natomiast starszy, usytuowany pomiędzy peronami, wzniesiono w 1851 roku podczas budowy Pruskiej Kolei Wschodniej. Oba od lat wymagały modernizacji i dostosowania do obecnych potrzeb podróżnych.

Nowy bydgoski dworzec będzie jednym z najnowocześniejszych w kraju. Budynek zyska dodatkowe kondygnacje, zmienią się również całkowicie elewacja i wnętrze obiektu. Poza przestrzenią przeznaczoną na obsługę podróżnych, wewnątrz pojawią się powierzchnia komercyjna z ofertą handlową i gastronomiczną oraz lokale biurowe. Dworzec zostanie wyposażony w nowoczesny monitoring i system przeciwpożarowy. Drugi, przedwojenny budynek dworca zostanie poddany rewitalizacji. Obiekt zachowa swój dotychczasowy kształt i zostanie przywrócony do historycznego stanu. Cały kompleks dworcowy zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oprócz ścieżek prowadzących i specjalnych oznaczeń dla osób niedowidzących, w budynku pojawią się także windy z  systemem informacji głosowej i oznaczeniami w języku Braille'a. Przebudowa obejmie również przejście podziemne wraz z peronami i wiatami oraz uporządkowanie przestrzeni wokół stacji. Całościowy koszt projektu, realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe w związku z możliwościami które przed publicznym transportem pasażerskim stawia pakiet inwestycyjnym BiT City, to blisko 200 milionów złotych (środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Dworzec zostanie oddany do użytku do końca 2015 roku.

Blask odzyskuje także główny dworzec w Toruniu. To inwestycja z pakietu BiT City, finansowanego ze środków POIiŚ, prowadzona przez miasto, które w 2013 roku przejęło kompleks dworcowy od PKP. Warte ponad 43 miliony złotych przedsięwzięcie obejmuje między innymi przywrócenie pierwotnej zabytkowej elewacji.  W hallu kasy biletowe zostaną przesunięte w stronę obecnej poczekalni, a ta przeniesiona bliżej obecnych pomieszczeń restauracji. Dzięki temu powstanie miejsce pod funkcje komercyjne. Dostać się tam będzie można nowym przejściem podziemnym, które zostanie poszerzone i przedłużone do ul. Podgórskiej. Do hallu wjeżdżać się będzie ruchomymi schodami lub windą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną również perony. Wszystkie będą zadaszone i wyposażone w tzw. azyle, czyli przeszkolone pomieszczenia w których podróżni będą mogli czekać na pociąg. Niepełnosprawni dostaną się na nie windami lub ruchomymi schodami. Na terenie dworca działać będą  system nowoczesnej informacji pasażerskiej i otwarty dostęp do internetu (hotspot). Dodatkowym ułatwieniem będzie nowa, zintegrowana pętla komunikacji miejskiej z parkingiem, na którym podróżny będzie mógł zostawić auto by dalej udać się pociągiem. Zakończenie prac latem 2015.