2016-07-03

Pozostawiony bagaż = wielkie kłopoty

Co się dziej kiedy ktoś przez roztargnienie pozostawi podejrzaną paczkę na dworcu? Ochrona dworca powiadamia Służbę Ochrony Kolei. Zostaje wezwana Policja, Straż Pożarna i saperzy… Teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony i dokładnie sprawdzony. Utrudnienia i dezorganizacja pracy są nie do uniknięcia - warto o tym pomyśleć, by unikać takich sytuacji i oszczędzić wszystkim kłopotu.