2016-09-16

AVIS wypożyczalnia samochodów na dworcu

Historia

W roku 1946 Warren Avis otworzył pierwszą na świecie lotniskową wypożyczalnię samochodów na Willow Run Airport w Detroit rozpoczynając działalność od trzech samochodów. Dzisiaj Avis posiada na całym świecie ponad 4000 biur w 170 krajach. Poniżej kilka kluczowych "kamieni milowych" z historii Avis.

 

2003
Nabycie przez Avis praw do marki Budget w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie.

 

2004
Otwarcie nowego centrum serwisowego w Budapeszcie w Styczniu 2006, jako kolejny etap inwestycji w nowe technologie, które mają stworzyć platformę do dalszego wzrostu i rozwoju Grupy Avis.

 

 

Jupol Car Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000027447, REGON 012011796, NIP 526-020-27-14 
Kapitał Zakładowy: 59 375,00 PLN