2017-01-02

Toruńska Karta Seniora na dworcu

TKS

Toruńska Rada Seniorów aktywnie włączyła się w poszukiwania chętnych partnerów na dworcu kolejowym Toruń Główny, którzy chcieliby partycypować w projekcie Toruńskiej Karty Seniora. Udało nam się namówić trzy pierwsze punkty usługowe udzielające rabatów dla seniorów.W tej sytuacji można powiedzieć, że stycznia 2017r. na dworcu rozpoczęła się realizacja lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”. Celem Programu jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz fizycznej, zwiększenie dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Zapraszamy seniorów do salonu fryzjerskiego, kwiaciarni lub salonu kosmetycznego… więcej na www.torun.pl