2017-01-16

Przetarg na powierzchnie komercyjne i reklamowe w budynku A i D na Dworcu Głównym dnia 31.01.2017 godz 12

Dnia 31.01.2017 godz 12 zarządca dworca kolejowego Toruń Główny spółka Urbitor Sp z o.o. organizuje kolejny przetarg nieograniczony polegający na analizie pisemnych ofert na najem wolnych powierzchni komercyjnych i reklamowych położonych w budynku „A i D” oraz tunelu dworca. Przetarg odbędzie się siedzibie spółki przy ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu.  Szczegółowa i zaktualizowana lista pomieszczeń  będących przedmiotem tego przetargu znajduje się w załącznikach i na naszej stronie www.dworzec.torun.pl W przypadku pytań proszę o kontakt tel.  Realizujemy w ten sposób postanowienia Zarządzenia nr 1/2017 Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu z dnia 13.01.2017 r.

Zarządzenie nr  1/2017

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 13.01.2017 r.

 

 

W sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku D i A, wolnych powierzchni reklamowych położonych w budynku i  tunelu Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu.

 

§ 1

 

Zarządzam przeprowadzenie przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych.

 

 

1. Na pierwszym piętrze budynku D (głównego bud.) dworca lokale o łącznej powierzchni  161,23 m2

            1. pomieszczenie komercyjne D2.6  o powierzchni 72,22 m2

            3. pomieszczenie komercyjne D2.14  o powierzchni 36,02 m2

            4. pomieszczenie komercyjne D2.15  o powierzchni 52,99 m2

                                  

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 1.1 - 1.6 ustala się na 10,24 zł/m2 netto

Lokale, o których mowa w §1.1-1.6 są wykończone w stanie deweloperskim.

 

2. W piwnicach budynku D głównego bud.) dworca kolejowego lokale o łącznej powierzchni 71,28 m2

            1. pomieszczenia komercyjne D0.10 i zaplecze D.11 o łącznej powierzchni 39,30 m2

            2. pomieszczenie komercyjne D0.31 o łącznej powierzchni 31,98 m2

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 2.1-2. ustala się na:  16 zł/m2 netto

Pomieszczenia socjalne dla pracowników są w pełni wyposażone.

 

3. Na parterze budynku A (dawna poczta) dworca kolejowego lokale o łącznej powierzchni 34,91 m

           1. pomieszczenia komercyjne A0.18 i A0.19 o powierzchni 24,34 m

             2. pomieszczenia komercyjne A0.22 o powierzchni 10,57 m

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 3.1-2  ustala się na: 20 zł/m2 netto

Pomieszczenia są w pełni wyposażone.

 

4.Dostęp do wody możliwy jest wyłącznie w wyznaczonych toaletach. We wszystkich budynkach zapewnione jest centralne ogrzewanie gazowe, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

5. Do wynegocjowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów: energia elektryczna ok. 0,9 zł/kW, koszty ogrzewania ok. 6 zł/m2, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda ok 19 zł/m3 i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 30 zł,

 

 

§ 2

 

 

Zarządzam przeprowadzenie przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert), którego przedmiotem jest najem powierzchni reklamowych w gablotach ściennych w tunelu z przeznaczeniem pod funkcje komercyjne:

 

1. Trzeci zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 2,00 m2

 1. gablota reklamowa nr 17  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 2. gablota reklamowa nr 19 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 3. gablota reklamowa nr 21 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 4. gablota reklamowa nr 25 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

3. Czwarty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 1,50 m2

                  1. gablota reklamowa nr 30 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

                  2. gablota reklamowa nr 32 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

                  3. gablota reklamowa nr 34 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

4. Piąty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 0,5 m2

 1. gablota reklamowa nr 36  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

5. Siódmy zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 10,34 m2

 1. gablota reklamowa nr 49 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 2. gablota reklamowa nr 50 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 3. gablota reklamowa nr 51 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 4. gablota reklamowa nr 52 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 5. gablota reklamowa nr 53 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 6. gablota reklamowa nr 54 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 7. gablota reklamowa nr 55 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 8. gablota reklamowa nr 56 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 9. gablota reklamowa nr 57 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 10. gablota reklamowa nr 58 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 11. gablota reklamowa nr 59 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2
 12. gablota reklamowa nr 60 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 13. gablota reklamowa nr 61 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

6. Ósmy zestaw: balustrada na parterze dworca licząc od lewej strony o łącznej powierzchni 13,76 m2 reklama dwustronna

                   1. panel reklamowy  nr 62 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                   2.panel reklamowy  nr 63 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                   3.panel reklamowy  nr 64 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                   4.panel reklamowy  nr 65 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

              5.panel reklamowy  nr 66 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                   6.panel reklamowy  nr 67 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

              7.panel reklamowy  nr 68 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

              8.panel reklamowy  nr 69 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2 

              9.panel reklamowy  nr 70 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

             10.panel reklamowy  nr 71 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

             11.panel reklamowy  nr 72 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

             12.panel reklamowy  nr 73 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

             13.panel reklamowy  nr 74 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

             14.panel reklamowy  nr 75 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2

             15.panel reklamowy  nr 76 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

             16.panel reklamowy  nr 77 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

 

7. Dziewiąty zestaw: poręcze przy schodach ruchomych  na piętro licząc od prawej strony o łącznej powierzchni  31,29 m2 reklama  dwustronna na całej powierzchni poręczy

1. panel reklamowy nr 78 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

2. panel reklamowy nr 79 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

3. panel reklamowy nr 80 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

4. panel reklamowy nr 81 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

 

8. Dziesiąty zestaw: poręcze przy schodach ruchomych  z tunelu  licząc od prawej strony o łącznej powierzchni  26,60 m2- reklama  dwustronna na całej powierzchni poręczy

1. panel reklamowy nr 82 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

2. panel reklamowy nr 83 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

3. panel reklamowy nr 84 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

4. panel reklamowy nr 85 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

 

9. Jedenasty zestaw:  balustrada przy schodach od ul. Kujawskiej  licząc od wejścia na schody o łącznej powierzchni 12,04 m2– reklama dwustronna

1.panel reklamowy  nr 86 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

2.panel reklamowy  nr 87 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

3.panel reklamowy  nr 88 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

4.panel reklamowy  nr 89 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

5.panel reklamowy  nr 90 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

6.panel reklamowy  nr 91 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

7.panel reklamowy  nr 92 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

8.panel reklamowy  nr 93 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

9.panel reklamowy  nr 94 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

10.panel reklamowy  nr 95 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

11.panel reklamowy  nr 96 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

12.panel reklamowy  nr 97 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

13.panel reklamowy  nr 98 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

14.panel reklamowy  nr 99 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2 

10. Dwunasty zestaw: poręcze przy schodach ruchomych  od ul. Kujawskiej  licząc od prawej strony o łącznej powierzchni  26,72 m2- reklama  dwustronna na całej powierzchni poręczy

1.panel reklamowy nr 100 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

2. panel reklamowy nr 101 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

3. panel reklamowy nr 102 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

4. panel reklamowy nr 103 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

 

11. Trzynasty zestaw: winda od ul. Kujawskiej o łącznej powierzchni 9,84 m2 – reklama na całym boku windy

                  1. powierzchnia reklamowa nr 104 o powierzchni (2x(1,39mx1,42m)+4x(1,06mx1,39m)) 9,84 m2

 

12. Osiemnasty zestaw: balustrada przy schodach od ul. Podgórskiej  licząc od prawej strony o łącznej powierzchni 25,34 m2 –reklama dwustronna

1. panel reklamowy  nr 160 o powierzchni  (0,90mx1,30m) 1,17 m2

2. panel reklamowy  nr 161 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

3. panel reklamowy  nr 162 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

4. panel reklamowy  nr 163 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

5 .panel reklamowy  nr 164 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

6. panel reklamowy  nr 165 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

7. panel reklamowy  nr 166 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

8. panel reklamowy  nr 167 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

9. panel reklamowy  nr 168 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

10.panel reklamowy  nr 169 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

11.panel reklamowy  nr 170 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

12.panel reklamowy  nr 171 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

13.panel reklamowy  nr 172 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

14.panel reklamowy  nr 173 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

15.panel reklamowy  nr 174 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

16.panel reklamowy  nr 175 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

17.panel reklamowy  nr 176 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

18.panel reklamowy  nr 177 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

19.panel reklamowy  nr 178 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

20.panel reklamowy  nr 179 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

21. panel reklamowy  nr 180 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

22.panel reklamowy  nr 181 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

23.panel reklamowy  nr 182 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

24. panel reklamowy  nr 183 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

25.panel reklamowy  nr 184 o powierzchni  (0,90mx1,30m) 1,17 m2

 

13. Dziewiętnasty zestaw: winda od ul. Podgórskiej o łącznej powierzchni  9,84 m2  reklama na całym boku windy

                  1. powierzchnia reklamowa nr 185 o powierzchni (2x(1,39mx1,42m)+4x(1,06mx1,39m)) 9,84 m2

14.W  całym tunelu zapewnione jest całodobowe oświetlenie oraz oświetlenie gablot, którego koszt zawarty jest w czynszu

15.W dokumentacji powykonawczej będącej do wglądu zainteresowanych określa się szczegółową lokalizację gablot w tunelu, paneli reklamowych, miejsc parkingowych oraz miejsce pod paczkomat. Możliwa jest także wizja lokalna w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji

§ 3

 1. Cenę wywoławczą powierzchni reklamowych wymienionych w § 2 pkt.1-13 ustala się: 

      1. dla gablot reklamowych - 100 zł zł/m2 netto

      2. dla paneli reklamowych - 100 zł zł/m2 netto

 1. Do ceny należy doliczyć stawkę podatku VAT.

§ 4

 

Ustala się następujące terminy przeprowadzenia analizy ofert, które wpłynęły do komisji :

31.01.2017 roku godzina 12:00, 

 

Zebranie komisji w celu analizy pisemnych ofert odbędzie się w siedzibie spółki ul. Chrobrego 105/107 w pokoju 17  na I piętrze.

 

§ 5

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali i powierzchni reklamowych będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.dworzec.torun.pl

 

§ 6

 

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 

 1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w  §1 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium w kwocie 500 zł. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo.
 2. Wybór gablot, paneli reklamowych, miejsc parkingowych oraz powierzchni pod paczkomat   wymienionych w  § 2 nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki.
 4. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.
 5. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy zgłosili te oferty.
 6. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. 

§ 7

                

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 1. Adam Olender  -               przewodniczący
 2. Krzysztof Buława -            członek
 3. Piotr Cymerman -              członek
 4. Andrzej Grysiewicz -        członek
 5. Karolina Tabor -                  członek                 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o.o. z dnia 28.01.2010r. 

 

 

pdfZarzadzenie_1_2107_dworzec_skan.pdf
docFormularz_ofertowy_do_zarzadzenia_1_2017.doc