2017-02-08

Kontrola NIK i przedstawicieli niepełnosprawnych na dworcu

NIK

7 lutego 2017 r. przedstawiciele Najwyższej Izbie Kontroli (Delegatura w Bydgoszczy) dokonali oględzin Dworca Kolejowego Toruń  Główny w zakresie zrealizowanej inwestycji polegającej na rewitalizacji obiektu dworcowego z poprawą jego stanu technicznego, wyglądu oraz jakości obsługi pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.  

Zgodnie z planem w oględzinach brali udział upoważnieni pracownicy URBITOR sp. z o.o. oraz specjaliści reprezentujący osoby niepełnosprawne

Monika Walczak - osoba niepełnosprawna ruchowo,

Jadwiga Wegner - Henselek - instruktor orientacji przestrzennej,

Krystyna Skiera - osoba niewidoma,

Anna Kruczkowska - osoba słabowidząca.

z udziałem przedstawicieli UM WK-P, WIiR UMT, PKP PLK, oraz ZDMiKP w Bydgoszczy. Ze strony kontrolujacych osób usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii co do zastosowanych rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym, natomiast ewentualne sugestie zmian znajdą się w szczegółowych pisemnych zaleceniach pokontrolnych.