2014-05-19

Kolejne zmiany na Dworcu Głównym PKP

19 maja przekazaliśmy do dyspozycji wykonawcy robót Firmie Fijałkowski część kolejnego budynku dworca głównego PKP w Toruniu. Rozpoczęły się również prace na peronach 1 i 2 oraz budowa nowego tunelu od ul. Podgórskiej. Zninęły bezpowrotnie stare pawilony na peronie 2 i na parkingu przed dworcem. Kolejne budynki odzyskują swój dawny blask. W okolicach sierpnia 2014 zostanie uruchomiony dworzec tymczasowy (w budynku dawnej Poczty) a prace dworca głównego planowo zakończą się w polowie 2015 r.