2017-08-29

Głos Maszynisty

W miesięczniku Głos Maszynisty ukazała się artykuł nt. Dworca Kolejowego Toruń Główny jak magia zabytków przyciągnęła tłumy.W wydarzeniu brali udział toruńscy maszyniści-pasjonaci działający w Izbie Tradycji Toruńskiego Węzła Kolejowego pod wodzą pomysłodawcy Bogumiła Niewczasa, przy pomocy Międzyzakładowego Nadwiślańskiego Związku Zawodowego Maszynistów w Toruniu oraz dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy Waldemara Bachmatiuka, uświetnili wizytę pewnego znamienitego gościa i zrobili piękną promocję kolei. Więcej na str Głosu Maszynisty lub www.zzm.org.pl

pdfGlos_Maszynisty_08_2017.pdf