2017-09-11

Honorowe pobieranie krwi "na dworcu”

hdk

 
23.10.2017 roku od 13.00 do 17.00 przed dworcem Toruń Główny pojawi się ambulans do poboru krwi.  Wszystkich, którzy rozumieją i popierają potrzebę honorowego krwiodawstwa zapraszamy do uczestnictwa w naszej akcji. Jeśli podjąłeś decyzję o oddaniu krwi, pomożemy Ci przygotować się do tego wydarzenia. Pamiętaj: zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdrowy, wypoczęty i po lekkim niskotłuszczowym posiłku. Dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml w czasie około 5-10 minut. Krew pełna może być pobrana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzny i 4 razy w roku od kobiety. Przerwa między oddaniami krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni.
 

Kto nie może oddawać krwi


Dyskwalifikacja stała
 • Poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
  • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,
  • stan po zawale mięśnia sercowego
  • zaburzenia rytmu serca
  • niewydolność krążenia
  • miażdżyca znacznego stopnia
 • Choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu)
 • Poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN - ośrodkowego układu nerwowego)
 • Poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • Choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • Choroby układowe np. kolagenozy
 • Nowotwory złośliwe
 • Choroby zakaźne:
  • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby w wywiadzie
  • Każda żółtaczka o niejasnej etiologii
  • babeszjoza
  • Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
  • Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa)
  • promienica
  • tularemia HLTV I/II - retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę / chłoniaka z komórek T u dorosłych - występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego 
 • Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy, jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano tych badań
 • Przynależność do grup , które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
  • narkomanii,
  • osoby uprawiające prostytucję
  • osoby często zmieniające partnerów seksualnych
 • Osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup
 • Lekozależność, alkoholizm
 • Choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu ( TSE )
 • Kiła
 • Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia kiedykolwiek hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • Leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów
 • Przebywanie w okresie 01.01.1980do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii , Francji, Irlandii,
 • Osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej składników we Francji, W. Brytanii i Irlandii,
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych ( np. dopalacze ),
 • Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza, 
 • Biorcy ksenoprzeszczepów ( tj. przeszczepów tkanek odzwierzęcych ).
Dyskwalifikacja tymczasowa
 • okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • Do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków itp.
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury ( o ile nie został wykonany przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł )
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonskopia, artroskopia)
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego) w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia
 • Okres , gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 105/60 - 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 - 100/min.
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
 • choroby zapalne ( niezagojone rany ) stany uczuleniowe skóry i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej,
 • opryszczka wargowa
 • 1 rok od zakończenia rzeżączki
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby)
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów , gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowanie malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży 
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni C
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
 • po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
  • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
  • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
  • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą)
  • 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
  • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
  • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
  • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia
 •  

Przywileje dla krwiodawców

 
 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
 2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł " Honorowy Dawca Krwi '' oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.
 3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje :
  • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. Dz. U.1632.2014 j.t. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w miejscu pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz Ustawy o publicznej służbie krwi Dz.U.332 2014 j.t. poz.681, rozdział 2 ),
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. 
  • posiłek regeneracyjny - równoważnik kaloryczny 4500 kcal ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy ( Dz.U.96, 60 poz.281), 
  • publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi ( art. 13 w/w. ustawy )
 4. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje : 
  • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych do wysokości ustalonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu
  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia ( zgodnie z komunikatem NFZ w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
 5. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom Krwi przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania. 
 6. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych
  • oznaczenia grupy krwi w układzie ABO i Rh
  • pełnej morfologii krwi
  • znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu Bi C , 
  • AIDS ( HIV-1 / HIV-2 )oraz zakażeń kiłą