2017-09-27

Przetarg na powierzchnie komercyjne i reklamowe w budynku A i D na Dworcu Głównym dnia 10.10.2017 godz 12

zarządzenie

Dnia 10.10.2017 roku o godz. 12 Zarządca dworca kolejowego Toruń Główny Urbitor Sp z o.o. organizuje  ustny nieograniczony przetarg ofert na najem wolnych powierzchni komercyjnych i reklamowych położonych w budynku „A i D” oraz tunelu dworca. Przetarg odbędzie się w głównym budynku dworca w sali VIP na I piętrze przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu.  Szczegółowa lista pomieszczeń  będących przedmiotem tego przetargu znajduje się na stronie www.dworzec.torun.pl. W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 502621855 lub 501259034. Realizujemy w ten sposób postanowienia z Zarządzenia nr 10/2017 Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu z dnia 26.09.2017 r

   Zarządzenie nr  10/2017

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 26.09.2017 roku

 

W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku D i A, wolnych powierzchni reklamowych położonych w budynku i  tunelu Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

1. Na parterze budynku A (dawna poczta) dworca kolejowego lokale o łącznej powierzchni 24,34 m

           1) pomieszczenia komercyjne A0.18 i A0.19 o powierzchni 24,34 m

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 4.1 ustala się na: 10 zł/m2 netto

Pomieszczenia biurowe są w pełni wyposażone.

2. Na pierwszym piętrze budynku D (głównego bud.) dworca lokale o łącznej powierzchni  348,02 m2

                       1) pomieszczenie komercyjne D2.5.2  o powierzchni 31,78 m2

2) pomieszczenie komercyjne D2.15  o powierzchni 53 m2

3) pomieszczenie komercyjne D2.14  o powierzchni 36,02 m2

4) pomieszczenie komercyjne D2.6  o powierzchni 72,22 m2

5. pomieszczenie komercyjne D2.16  o powierzchni 155 m2

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionej w § 1 pkt 2.1-3  ustala się na 10 zł/m2 netto

Lokale, o którym mowa w §1 pkt 2.1-3 są wykończone i gotowe do użytkowania,

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionej w § 1 pkt 2.4-5  ustala się na 10 zł/m2 netto

Lokale, o którym mowa w §1 pkt 2.4-5 są w stanie deweloperskim z możliwością podzielenia pomieszczeń.

 

3. W piwnicach budynku D (głównego bud.) dworca lokal o łącznej powierzchni 112,87 m2

            1) pomieszczenia komercyjne D0.31 o łącznej powierzchni 31,89 m2

            2) pomieszczenia komercyjne D0.12 o łącznej powierzchni 16,55 m2

            3) pomieszczenia komercyjne D0.10-11 o łącznej powierzchni 39,30 m2

         4) pomieszczenia komercyjne D0.13-17 o łącznej powierzchni 25,13 m2

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionej w § 1 pkt 3.1-4. ustala się na 7 zł/m2 netto

Lokal, o którym mowa w §1 pkt 3.1-3 jest wykończony w stanie deweloperskim.

4. Dostęp do wody możliwy jest wyłącznie w wyznaczonych toaletach. Miesięczna stawka czynszu eksploatacyjnego za toaletę wynosi 33,60 zł. We wszystkich budynkach zapewnione jest centralne ogrzewanie gazowe, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

5. Do wynegocjowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów: energia elektryczna ok. 0,9 zł/kW, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda ok 19 zł/m3 i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 30 zł oraz koszty ogrzewania opłata stała ok. 5 zł/ m2

§ 2

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego którego przedmiotem jest najem powierzchni reklamowych w gablotach ściennych w tunelu z przeznaczeniem pod funkcje komercyjne:

1. Czwarty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 2,64 m2

                  1) gablota reklamowa nr 30 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

                  2) gablota reklamowa nr 32 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

                  3) gablota reklamowa nr 33 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2

   4) gablota reklamowa nr 34 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

2. Piąty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 0,5 m2

   1) gablota reklamowa nr 36  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

3. Siódmy zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 11,48 m2

1) gablota reklamowa nr 48 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 

2) gablota reklamowa nr 49 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

3) gablota reklamowa nr 50 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 

4) gablota reklamowa nr 51 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

5) gablota reklamowa nr 52 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2

6) gablota reklamowa nr 53 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

7) gablota reklamowa nr 54 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2

8) gablota reklamowa nr 55 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

9) gablota reklamowa nr 56 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 

10) gablota reklamowa nr 57 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

11) gablota reklamowa nr 58 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 

12) gablota reklamowa nr 59 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

13) gablota reklamowa nr 60 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 

14) gablota reklamowa nr 61 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

4. Ósmy zestaw: balustrada na parterze dworca licząc od lewej strony o łącznej powierzchni 9,46 m2 - reklama dwustronna

                       1) panel reklamowy  nr 62 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        2) panel reklamowy  nr 63 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        3) panel reklamowy  nr 66 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2

                        4) panel reklamowy  nr 67 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        5) panel reklamowy  nr 68 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        6) panel reklamowy  nr 69 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2 

                        7) panel reklamowy  nr 70 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        8) panel reklamowy  nr 71 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        9) panel reklamowy  nr 72 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        10) panel reklamowy  nr 73 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

                        11) panel reklamowy  nr 74 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

            

5. Dziewiąty zestaw: poręcze przy schodach ruchomych  na piętro licząc od prawej strony o łącznej powierzchni  31,29 m2- reklama  dwustronna na całej powierzchni poręczy

            1) panel reklamowy nr 78 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

                        2) panel reklamowy nr 79 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

                                    3) panel reklamowy nr 80 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

                        4) panel reklamowy nr 81 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+4x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m) 7,82 m2

6. Dziesiąty zestaw: poręcze przy schodach ruchomych  z tunelu  licząc od prawej strony o łącznej powierzchni  26,60 m2- reklama  dwustronna na całej powierzchni poręczy

            1) panel reklamowy nr 82 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

2) panel reklamowy nr 83 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

3) panel reklamowy nr 84 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

4) panel reklamowy nr 85 o powierzchni ((2,16mx0,72m)+3x(1,80mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,65 m2

 

7. Jedenasty zestaw:  balustrada przy schodach od ul. Kujawskiej  licząc od wejścia na schody o łącznej powierzchni 9,46 m2– reklama dwustronna

1) panel reklamowy  nr 86 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

2) panel reklamowy  nr 87 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

3) panel reklamowy  nr 88 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

4) panel reklamowy  nr 92 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

5) panel reklamowy  nr 93 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

6) panel reklamowy  nr 94 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

7) panel reklamowy  nr 95 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

8) panel reklamowy  nr 96 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

9) panel reklamowy  nr 97 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

10) panel reklamowy  nr 98 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2  

11) panel reklamowy  nr 99 o powierzchni  (0,90mx0,95m) 0,86 m2 

8. Dwunasty zestaw: poręcze przy schodach ruchomych  od ul. Kujawskiej  licząc od prawej strony o łącznej powierzchni  26,72 m2- reklama  dwustronna na całej powierzchni poręczy

1) panel reklamowy nr 100 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

2) panel reklamowy nr 101 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

3) panel reklamowy nr 102 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

4) panel reklamowy nr 103 o powierzchni( ( 2,16mx0,72m)+4x(1,36mx0,65m)+(2,30mx0,69m))6,68 m2

9. Trzynasty zestaw: winda od ul. Kujawskiej o łącznej powierzchni 9,84 m2 – reklama na całym boku windy

            1) powierzchnia reklamowa nr 104 o powierzchni (2x(1,39mx1,42m)+4x(1,06mx1,39m)) 9,84 m2

10. Osiemnasty zestaw: balustrada przy schodach od ul. Podgórskiej  licząc od prawej strony o łącznej powierzchni 22,34 m2 –reklama dwustronna

1) panel reklamowy  nr 160 o powierzchni  (0,90mx1,30m) 1,17 m2

2) panel reklamowy  nr 161 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

3) panel reklamowy  nr 162 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

4) panel reklamowy  nr 163 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

5) panel reklamowy  nr 164 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

6) panel reklamowy  nr 165 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

7) panel reklamowy  nr 166 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

8) panel reklamowy  nr 167 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

9) panel reklamowy  nr 168 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

10) panel reklamowy  nr 169 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

11) panel reklamowy  nr 170 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

12) panel reklamowy  nr 171 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

13) panel reklamowy  nr 172 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2  

14) panel reklamowy  nr 173 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

15) panel reklamowy  nr 174 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

16) panel reklamowy  nr 175 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

17) panel reklamowy  nr 176 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

18) panel reklamowy  nr 177 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

19) panel reklamowy  nr 178 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

20) panel reklamowy  nr 179 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

21) panel reklamowy  nr 180 o powierzchni  (0,90mx1,11m) 1,00 m2

25) panel reklamowy  nr 184 o powierzchni  (0,90mx1,30m) 1,17 m2

 

11. Dziewiętnasty zestaw: winda od ul. Podgórskiej o łącznej powierzchni  9,84 m2  reklama na całym boku windy

            1) powierzchnia reklamowa nr 185 o powierzchni (2x(1,39mx1,42m)+4x(1,06mx1,39m)) 9,84 m2

12.W  całym tunelu zapewnione jest całodobowe oświetlenie oraz oświetlenie gablot, którego koszt zawarty jest w czynszu

13.W dokumentacji powykonawczej będącej do wglądu zainteresowanych określa się szczegółową lokalizację gablot w tunelu, paneli reklamowych. Możliwa jest także wizja lokalna w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji.

§ 3

1.Cenę wywoławczą powierzchni reklamowych wymienionych w § 2  ustala się: 

            1) dla gablot reklamowych - 50 zł zł/m2 netto

            2) dla paneli reklamowych - 50 zł zł/m2 netto

2. Do ceny należy doliczyć stawkę podatku VAT

§ 4

Ustala się następujące termin przeprowadzenia przetargu, które wpłynęły do komisji :

10.10.2017 roku godzina 12:00, 

 Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w sali VIP na I piętrze ul. Kujawska 1 w Toruniu

§ 5

Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali i powierzchni reklamowych będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.dworzec.torun.pl

 

§ 6

 

Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w  §1 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium w kwocie 500 zł. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo.

2. Wybór gablot, paneli reklamowych nie wymaga wpłaty wadium.

3. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki.

4. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

5. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy zgłosili te oferty.

6. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. 

§ 7

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1. Adam Olender      -          przewodniczący

2. Krzysztof Buława  -          członek

3. Piotr Cymerman   -           członek

4. Andrzej Grysiewicz -         członek

5. Karolina Tabor     -           członek 

§ 8

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o.o. z dnia 28.01.2010r.