2017-12-05

Nowe szlabany na parkingu dworcowym

parking dworcowy

Trwają ostatnie przygotowania do wprowadzenia automatycznego systemu poboru opłat na jednym z parkingów przy ul. KujawskiejZainstalowanie dwóch automatycznych szlabanów powinno ułatwić pasażerom uiszczanie opłat. Osoby, które wykupują abonament parkingowy dostaną specjalne karty parkingowe. Istotną informacją jest fakt, że ponad połowa parkingów na dworcu Toruń Główny nadal pozostanie bezpłatna… Dla podniesienia bezpieczeństwa parkowania planowana jest kosmetyczna wycinka drzew przy parkingu i w miarę możliwości nowe nasadzenia.