2018-04-10

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na dworcu

PCK na dworcu

Mistrzostwa  pozwalają uczniom wykazać się wiedzą nabytą podczas kursów, warsztatów i  pokazów prowadzoną przez profesjonalnych instruktorów pierwszej pomocy PCK.  Stwarzają warunki do sprawdzenia  wiedzy i umiejętności w praktyce, w działaniu  zespołowym między innymi pozwalają na sprawdzenie czy ratownik prawidłowo oceni stan  poszkodowanego, czy prawidłowo wykona akcję ratunkową, czy  potrafi zareagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Jest także okazją do doświadczenia jak człowiek działa pod presją emocji i czasu.

Projekt edukowania dzieci i młodzieży w umiejętności ratowania życia i zdrowia ma przyczynić się do kształtowania w  świadomości społecznej potrzeby  reagowania na zdarzenia zagrażające naszemu bezpieczeństwu. Dlatego też projekt ten w PCK przebiega jako proces długofalowy od elementarnego nauczania zasad udzielania pierwszej pomocy dzieci już w przedszkolach  po tworzenie grup ratowniczych doskonalących umiejętności i uzupełniających profesjonalne służby ratunkowe.  

W tym roku Mistrzostwa odbędą się dzięki uprzejmości Zarząddcy na Dworcu Klejowym Toruń Główny.

Zakwalifikowało się  7 zespołów reprezentujących młodzież szkół toruńskich oraz z Lipna.