2018-06-07

od 10 czerwca 2018 planowana jest zmiana rozkładu jazdy

od 10 czerwca 2018 do 1 września 2018 nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów. Szczegóły znajdziecie Państwo na tablicach informacyjnych wywieszonych w holu głównym i na peronach oraz na stronach internetowych przewoźników. Numer tel. do infolinii to 703 202020 lub 19757 lub na stronie przewoźników. O obowiązku ich umieszczenia zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym (Dz. U. z 29 listopada 2016, poz. 1923): Art. 30e. pkt 3. Operator stacji pasażerskiej podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w budynku dworca kolejowego oraz na peronach lub przy drogach dojścia do peronów rozkład jazdy pociągów pasażerskich zatrzymujących się na tej stacji obowiązujący do kolejnej planowanej jego zmiany, nie później niż w terminie 10 dni przed dniem jego wejścia w życie.

pdfTORUN_GLOWNY-O-A1_K3_11065131.pdf
pdfTORUN_GLOWNY-P-A1_K3_11065136.pdf