2015-01-05

Zmiany organizacji ruchu na parkingu przed dworcem PKP

Od początku roku czekają nas zmiany w organizacji ruchu na obszarze pętli komunikacji miejskiej z parkingiem przy ul. Kujawskiej 1 związany z przebudową kanalizacji deszczowej, wodnej oraz sanitarnej (szczegóły w załącznikach i załączonych mapach) w ramach zadania: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu BIT- CITY” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót” – Zadanie 7 – „Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – Poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności”.

www.fb-fijalkowski.pl

pdfORGANIZACJA_1.pdf
pdfORGANIZACJA_2.pdf
pdfORGANIZACJA.2a.pdf
pdfORGANIZACJA.ET_3.pdf
pdfORGANIZACJA.ET.4.pdf
pdfPLAN_ORGANIZACJI_RUCH.pdf