2019-10-04

Zastępcza komunikacja autobusowa

Toruń Główy - Toruń Miasto - Toruń Wschód

W związku z wymiana rozjazdów nr 201 i 202 w stacji Toruń Miasto,  dniach 05-10.10.2019 zostaje wprowadzona Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschodni dla Przewoźników PR i Arriva RP oraz na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni dla wybranych relacji przewoźnika PKP Intercity.

W związku z tym zachodzi potrzeba oznakowania dróg dojścia i przystanków ZKA.

Przesyłam w załączeniu pliki z tabliczkami oraz zdjęcia z miejscami wyznaczonymi dla autobusów

pdfariva_20191003084140.pdf
pngkka_przystanek.png