2019-10-28

Nasadzenia drzew dla przyszłych pokoleń

na parkingu