2020-01-22

wykład "Z Wilna nad Wilią do Wilna nad Wisłą"

FB

Przybyli, by odmienić obliczne miasta. O ekspatriantach z Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948)
 
Z przyjemnością chcemy Państwa zaprosić na autorskie spotkanie z doktorantem Jarosławem Krasnodębskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Na podstawie wydanej książki dotyczącej ekspatriacji mieszkańców Wileńszczyzny osiedlonych w Toruniu prelegent opowie o losach rodaków z tego regionu w okresie powojennych przemieszczeń ludnościowych. Przybliży także historię przyjazdu do grodu Kopernika   profesorów z Uniwersytetu Stefana Batorego i aktorów teatralnych oraz różnych środowisk ekspatriantów.
 
Autor:

Jarosław Krasnodębski jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Autor książki Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą". Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948), a także autor ponad trzydziestu artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących różnych obszarów życia społecznego Polaków w Stanisławowie w okresie międzywojennym. Reżyser filmu dokumentalnego Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie, Poza pracą naukową udziela się również na rzecz rozwoju polskiej kultury na Ukrainie. Współpracuje od kilku lat z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz gazetą "Kurier Galicyjski".