2020-04-14

Możliwe ulgi w czynszach

.

W związku z wystąpieniem na terenie całej Polski COVID 19  dla naszych najemców istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie/odroczenie opłat czynszowych. Prezes Zarządu Urbitor sp. z o.o. wydał zarządzenie nr 15/2020 z dnia 31.03.2020 roku w  sprawie ustalenia zasad odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania należności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy (oraz należności pobocznych związanych z przedmiotem umowy) za najem lokali użytkowych bądź powierzchni użytkowej w zasobach Urbitor sp. z o.o. . Powyższe zarządzenie zostało wydane, aby wszystkie wnioski do nas wpływające były rozpatrywane według tych samych kryteriów.

Między innymi zgodnie z treścią tego dokumentu stosowny wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia, który można pobrać ze strony http://urbitor.pl/93/zarzadzenia-prezesa-zarzadu-urbitor-sp-z-oo-dotyczace-rozliczen-z-najemcami-w-czasie- . Po pobraniu właściwego wniosku i wypisaniu go proszę o ponowne przesłanie na adres mail sekretariat@urbitor.pl w celu rozpatrzenia go. W przypadku problemów z pobraniem wymienionych dokumentów ze strony umieszczamy je także w załączeniu.

pdfZarzadzenie_Prezesa_Zarzadu_Covid_dla_przedsiebiorcow_17.04.2020r._g._13.pdf
filewniosek_o_odroczenie_lub_raty_dot._naleznosci_niepodatkowych_z_zalacznik_nr._1_(1).docx
filewniosek_o_umorzenie_czynszu_zal._nr._2.docx
docPorozumienie_Urbitor_zawieszenie_oplat_czynszowych_7_04_20.doc