Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej zarządzanej przez Urbitor sp z o o od 01.06.2020

Udostępnianie stacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.) Urbitor Sp. z o.o. jest operatorem obiektu infrastruktury usługowej, poprzez udostępnianie stacji pasażerskich Toruń Główny. W myśl Ustawy stacja pasażerska jest to  „obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy lub perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego”.

Poniżej został opublikowany Regulamin dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej, obowiązujący od dnia 1 czerwca 2020r. Został on przygotowany w oparciu o koszty związane z udostępnianiem powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych stanowiących podstawę do wyliczenia Cennika dostępu w Rocznym Rozkładzie Jazdy 2018/2019, powiększone o średnioroczny wskaźnik cen w transporcie w roku 2018 wg. kwartalnych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przy opracowaniu Cennika dostępu zostały wzięte pod uwagę wyłącznie koszty stacji obecnie udostępnionej przez Urbitor Sp. z o.o. Wnioski o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@urbitor.pl