Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej zarządzanej przez Urbitor sp z o o od 01.06.2020

Udostępnianie stacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.) Urbitor Sp. z o.o. jest operatorem obiektu infrastruktury usługowej, poprzez udostępnianie stacji pasażerskich Toruń Główny. W myśl Ustawy stacja pasażerska jest to  „obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy lub perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego”.

Poniżej został opublikowany Regulamin dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej, obowiązujący od dnia 1 czerwca 2020r. Został on przygotowany w oparciu o koszty związane z udostępnianiem powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych stanowiących podstawę do wyliczenia Cennika dostępu w Rocznym Rozkładzie Jazdy 2018/2019, powiększone o średnioroczny wskaźnik cen w transporcie w roku 2018 wg. kwartalnych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przy opracowaniu Cennika dostępu zostały wzięte pod uwagę wyłącznie koszty stacji obecnie udostępnionej przez Urbitor Sp. z o.o. Wnioski o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@urbitor.pl

pdfZarzadznie_26_2020_zmiany_do_Regulaminu_dostepu_przez_licencjonowanych_przewoznikow_kolejowych_do_obiektu_infrastruktury_uslugowej_-_stacji_pasazerskiej.pdf
pdfRegulamin_dostepu_do_stacji_Torun_Glowny_obowiazujacy_od_1.06.2020.pdf
filezalacznik_nr_1_Wykaz_stacji_pasazerskich_wraz_z_ich_kategoryzacja.docx
fileZalacznik_nr_2_do_Regulaminu_dostepu_przez_licencjonowanych_przewoznikow_kolejowych_do_obiektu_infrastruktury_uslugowej_____stacji_pasazerskiej.docx
fileZalacznik_nr_3_do_Regulaminu_dostepu_przez_licencjonowanych_przewoznikow_kolejowych_do_obiektu_infrastruktury_uslugowej_____stacji_pasazerskie.docx
pdfZalacznik_nr_4_do_Regulaminu_dostepu_przez_licencjonowanych_przewoznikow_kolejowych_do_obiektu_infrastruktury_uslugowej_____stacji_pasazerskiej.pdf
fileZalacznik_nr_5_do_Regulaminu_dostepu_Charakterystyka_kategorii_stacji_pasazerskiej.docx
pdfzalacznik_nr_6_Wykaz_stacji_pasazerskich_wraz_z_ich_kategoryzacja_zakres_swiadczonych_uslug_PRM.pdf
pdfzalacznik_nr_7_Wykaz_stacji_pasazerskich_wraz_z_ich_kategoryzacja_zakres_swiadczonych_uslug_.pdf
filezalacznik_do_wniosku.docx
pdfBez_przeszkod_informacja_dla_os_nps.pdf