BEZ BARIER - informacja dla niepełnosprawnych

.

Bez ograniczeń

Informacje dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej

Dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, zapewniamy usługę asysty. Asysta polega na pomocy podczas poruszania się na terenie dworca kolejowego, przejścia na wskazany peron, dotarcia do przystanku komunikacji miejskiej lub taxi.

Kiedy i jak zgłosić przejazd?

Ważne, aby planując podróży pociągiem, zgłosić swój przejazd i potrzebę asysty przewoźnika minimum 48 godzin przed planowaną podróżą. Zgłoszenia można dokonać:

 • telefonicznie pod numerem infolinii przewoźnika,

 • kierując zgłoszenie na adres e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy

Lista kontaktowa do przewoźników:

1. PKP S.A. tel 22 474 13 13  pomocprm@pkp.pl 

 

2. PKP Intercity tel. 42 205 45 31 Formularz Intercity,  

3. POLREGIO tel. 22 47 32 354 Formularz POLREGIO pomoc.bydgoszcz@p-r.com.pl

4. ARRIVA tel. 703 302 333  Formularz ARRIVA info.kolej@arriva.pl 

 

 

Informacje potrzebne do zgłoszenia asysty:

 • data podróży,

 • relacja (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest

  pomoc,

 • planowane godziny odjazdu i przyjazdu,

 • numer wagonu i miejsca – jeżeli podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,

 • rodzaj ograniczenia w poruszaniu się i oczekiwana forma asysty,

 • informacja czy w podróży będzie uczestniczyła inna osoba (opiekun) lub pies asystujący,

 • informacja o przewożonym przez pasażera bagażu (waga i wielkość),

 • dodatkowe informacje mogące wpłynąć na przebieg asysty,

 • telefon kontaktowy do osoby, która będzie odbywać podróż lub jej opiekuna.

Co należy wiedziećprzed rozpoczęciem podróży:

 • Pasażer zgłaszający potrzebę asysty powinna przybyć na dworzec w czasie około 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu, tak aby możliwe było bezpieczne i spokojne dotarcie do pociągu;

 • Miejscem spotkania pasażera z pracownikiem obsługi dworca udzielającym asysty, jest hol główny dworca;

 • W przypadku wysiadania z pociągu pracownicy obsługi oczekują na peronie, przy którym zatrzymuje się

  pociąg, którym podróżuje pasażer;

 • Asysta pracowników obsługi dworca rozpoczyna się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, lub

  od drzwi pociągu, do wyznaczonego miejsca na dworcu;

 • Za asystę związaną z wsiadaniem i wysiadaniem, do i z pociągu odpowiedzialna jest drużyna konduktorska.

pdfBez_przeszkod_informacja_dla_os_nps.pdf