2022-03-01

Działa punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy

główny hol Toruń Główny

Punkt działa przez całą dobę i jest obsługiwany w języku polskim i ukraińskim. W godzinach nocnych, od godz. 22:00 dyżur pełnią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
Adres mailowy punktu informacyjnego: punkt.info.uchodzcy@um.torun.pl
Uruchomiona została również ogólnopolska infolinia oraz serwis internetowy dla obywateli Ukrainy, udzielający informacji na temat możliwości uzyskania pomocy po przekroczeniu granicy i dalszego pobytu w kraju.
Informacje można uzyskać całodobowo od numerem: +48 47 721 75 75 oraz na stronie: www.ua.gov.pl.
Zakwaterowanie
Uchodźcy puszkujący schronienia w Toruniu powinni się zgłaszać do punktu recepcyjnego w hotelu Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16. Osoby, które przybędą do Torunia z Ukrainy, będą mogły się tam tymczasowo zatrzymać, a następnie zostaną przetransportowane do miejsc docelowych, które wskaże Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Polacy poszukujący miejsc noclegowych dla osób z Ukrainy, lub zainteresowani przyjęciem takich osób pod swój dach mogą się kontaktować bezpośrednio z służbami wojewody kujawsko-pomorskiego. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego udziela informacji w języku polskim: tel. 525872771 lub 525872777, oraz ukraińskim i rosyjskim, tel: +48 52 349 74 61 i +48 52 349 78 02 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00).
Potrzeby można również zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: pomagamukrainie.gov.pl