2022-06-04

Po 30-tu latach zamyka podwoje sklep monopolowy przy dworcu

pożegnalne zdjęcia