2023-03-22

Pomagamy różnym podróżnym

.

Jak powszechnie wiadomo dworce kolejowe starają się być dostępne dla różnych podróżnych, dlatego publiczny transport kolejowy (w tym dworce) stara się stosować rozwiązania architektoniczne umożliwiające wygodne przemieszczanie się każdej osobie, która chce z niego korzystać. Ważnym elementem są też włąciwe szkolenie dla pracowników obsługi sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach w tym osób z niepełnosprawnościami. Można zamówić taką adyste w systemie online. 

pdf2.0.Skrypt.PEFRON.edyt_GD_22062020__UTK_scalony_NPS.pdf