2015-07-15

Trwa montowanie ruchomych schodów i wind

1.4    Zakres robót budowlanych

1.4.1    Zadanie 7A. Modernizacja budynków dworcowych

Przedmiotem zadania 7A jest kompleksowa modernizacja i adaptacja budynków: A (budynek administracyjny), B (budynek szaletów publicznych) -  z wyjątkiem wnętrza, C (budynek dawnej KATS) i D (główny budynek dworca) zespołu budynków dworca Toruń Główny, w tym m.in.:

dla budynku D:

 • Zmiana układu funkcjonalno – przestrzennego budynku D z wprowadzeniem komunikacji wzdłuż osi podłużnej budynku na parterze w piwnicy i I piętrze
 • Rewitalizacja parteru budynku D z wymianą wszystkich okładzin ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów podwieszanych; remontem całego wnętrza na wszystkich kondygnacjach, w tym adaptacją pomieszczeń na poczekalnie oraz antresoli na Poczekalnię Plus, części obecnego lokalu SOK na salę restauracyjną; wprowadzeniem pasażu w osi budynku wydzielonego witrynami przeszklonymi w drewnianej, stylizowanej obudowie z lokalami COK-ów i komercyjnymi dostępnymi z pasażu;
 • Zastosowanie podwyższonego standardu wykończenia wnętrz o cechach historyzujących, w tym boazerii drewnianej do wysokości 1,2 m (1,5 m w sali restauracji), witryn przeszklonych pasażu na parterze w ramach profilowanych drewnianych, stylizowanych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych przeszklonych wraz z ościeżnicami - do poczekalni, kawiarni oraz sali restauracyjnej, sztukatorskiej dekoracji sufitów holu głównego, pasażu, poczekalni i sali restauracyjnej;
 • Wybudowanie pomieszczenia pod holem głównym połączonego z planowanym przejściem podziemnym oraz z istniejącymi piwnicami, mieszczącego schody ruchome na poziom holu;
 • Wybudowanie windy (dźwigu osobowo – towarowego) łączącej wszystkie poziomy od piwnicy do poddasza, w tym antresolę, oraz nowych schodów łączących wszystkie poziomy od piwnicy do poddasza, schody ruchome z tunelu do holu na parterze oraz na I piętro
 • Adaptacja piwnic do nowych funkcji z remontem powierzchni ogólnodostępnych, w tym korytarza komunikacyjnego, schodów, pomieszczenia kotłowni, pomieszczeń technicznych i pomieszczeń zaplecza (technicznych, gospodarczych, socjalnych, higieniczno-sanitarnych);
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian piwnic i fundamentów z drenażem dookoła budynków A, B, C i D, a także wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej ścian fundamentowych na wysokości posadzki piwnicy budynków C i D dowolną metodą, gwarantującą skuteczną izolację przeciwwodną oraz izolacji przeciwwodnej poziomej posadzek piwnicy budynków C i D z papy termozgrzewalnej i 2 warstw izolatora bitumicznego;
 • Remont powierzchni na I piętrze w standardzie spełniającym wszelkie normy i wymagania;
 • Adaptacja powierzchni poddasza na funkcje wyłącznie gospodarcze, strychowe lub techniczne  w standardzie spełniającym wszelkie normy i wymagania;
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, drewnianą, PCV lub aluminium z okleiną drewnopodobną w zależności gdzie będzie montowana 
 • Wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych;
 • Instalacja kolektorów słonecznych z przeznaczeniem wyłącznie do podgrzewania CWU (bez kuchni) oraz wymiana kotłowni olejowej na nową gazową wraz z kominem spalinowym;
 • Pokrycie dachu papą i docieplenie, zamontowanie okien połaciowych doświetlających poddasze;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych od strony wnętrza budynku np. multiporem 
 • Remont elewacji z usunięciem farby i odsłonięciem cegły elewacyjnej;
 • Dla budynku C - remont całego budynku z adaptacją dla potrzeb SOK w standardzie spełniającym wszelkie normy i wymagania, z oczyszczeniem elewacji ceglanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na nową, drewnianą, remontem elewacji z usunięciem farby i odsłonięciem cegły elewacyjnej, wymianą pokrycia (z ewentualną wymianą niektórych elementów więźby dachowej i poszycia, blacharki (także rur spustowych) oraz dociepleniem dachu i instalacjami  
 • Dla budynku B: remont elewacji z usunięciem farby i odsłonięciem cegły elewacyjnej oraz wymiana pokrycia dachu (z ewentualną wymianą elementów więźby dachowej i poszycia, blacharki (także rur spustowych) oraz dociepleniem dachu- bez robót wewnątrz budynku
 • Dla budynku A: remont całego budynku z adaptacją na pomieszczenia biurowe, oczyszczenie elewacji z usunięciem farby i odsłonięciem cegły elewacyjnej wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian fundamentowych jak w budynku D.
 • Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej  

1.4.2    Zadanie 7B. Budowa  nowego przejścia podziemnego

Przedmiotem zadania 7B jest  budowa nowego przejścia dla pieszych (tunelu) pod torami pomiędzy ul. Podgórską i ul. Kujawska wraz z połączeniem z budynkiem dworca wraz z nowymi wyjściami na perony w szczególności:

 • Rozbiórka istniejącego tunelu wraz z wejściami i zadaszeniami, które nie będą odrestaurowane 
 • budowa nowego przejścia podziemnego wraz z wejściami i zadaszeniami, zadaszania wyjść przy peronie 3 oraz z wyjścia od ul. Kujawskiej zachować dostosowując do nowych wyjść z tunelu (zadaszenia wyjść odrestaurować), na peronie 3 i wyjściu od ul. Kujawskiej zadaszenia wyjść zostaną odrestaurowane

okładzinę zachowaną na niewielkiej powierzchni w ścianie szczytowej południowej istniejącego przejścia zachować jako świadka wbudowując w ścianę nowego tunelu, wyjścia z tunelu nawiązujące do istniejących schodów w okładzinie kamiennej z bloków granitowych, przy wyjściach windy osobowo-towarowe, do budynku dworca oraz wyjście od ul. Kujawskiej schody ruchome,

okładzina posadzki z płyt kamiennych granitowych płomieniowanych 30x60 cm, ścian tunelu z płytek ceramicznych uzgodnionych z BMKZ

 • Wykonanie pomieszczeń pod holem kasowym budynku dworca z połączeniem do przedłużonego tunelu i schodami ruchomymi do holu kasowego i na I piętro.
 • Budowa wyjścia na perony 1 osłonięta poprzez przedłużoną wiatę zadaszenia tak jak na peronie  przekrycie wyjścia od ul. Podgórskiej powinno obejmować także platformę przystankową.
 • Wyposażenie wyjść na perony 1 i 4 w windy (dźwigi osobowo-towarowe) oraz wyjścia od ul. Podgórskiej i schody ruchome oraz windę przy wyjściu od ul. Kujawskiej 
 • Wykończenie sufitów panelami systemowymi podwieszanymi metalowymi z oświetleniem. 
 • Wyposażenie przejścia podziemnego w barierki, balustrady, pochwyty, gabloty informacyjne systemowe podświetlane przez całą długość tunelu.
 • Budowa przyłącza gazowego do kotłowni
 • Odtworzenie odcinków torów rozebranych w związku z budową tunelu.
 • Usunięcie drzew kolidujących z budową przejścia pod torami, wykonanie zieleni towarzyszącej.

1.4.3    Zadanie 7C. Modernizacja i przebudowa peronów

Przedmiotem zadania 7C jest modernizacja i przebudowa peronów, w szczególności:

 1. Rozbiórka: wszystkich peronów wraz z wyposażeniem (oprócz wiat), wygrodzeń międzytorowych, ogrodzenia od ul. Podgórskiej na długości peronu 1, pawilonów usługowo-handlowych nietrwale związanych z gruntem ( 2 szt. przed dworcem przy peronie 2,  3 szt. w rejonie pętli), wtórna obudowa wiaty na peronie 3 wzdłuż budynku A, kontenera dróżnika przejścia między peronami 1 i 2, rogatek tego przejścia oraz 10 szt. bramek trakcyjnych, nawierzchni drogi i chodnika podjazdu pod budynek dworca, słupów oświetleniowych, odcinków sieci kolidujących z nowym zagospodarowaniem, bądź wymienianych na nowe;
 2. Odtworzenie peronów 2 i 3/3a w obecnym rzucie z podwyższeniem do wysokości 550 mm ponad pgs;
 3. Odtworzenie peronu 1 w obecnym rzucie z podwyższeniem do wysokości 760 mm ponad pgs;
 4. Odtworzenie peronu 4 w obecnym rzucie z podwyższeniem do wysokości 760 mm ponad pgs;
 5. Kompleksowy remont zabytkowych wiat na peronie 2 i 3, obejmujący konserwację konstrukcji metalowej wraz z oczyszczeniem z poprzednich powłok malarskich oraz  korozji i pokrycie nową powłoką antykorozyjną, wymianę poszycia, obróbek i pokrycia, oświetlenia, ewentualne wymiany elementów, pokrycie z papy
 6. Remont wiaty na peronie 1 obejmujący wymianę obróbek, oświetlenia oraz oczyszczenie, szlifowanie i lakierowanie elementów drewnianych; przedłużenie wiaty nad wyjście z tunelu i windę, wymiana blachy attykowej (bocznych)
 7. Budowa wiaty (przekrycia) na peronie 4, konstrukcja z drewna klejonego, pokrycie z blachy
 8. Wyposażenie peronów – ławki, gabloty, ścianki i zamknięte, przeszklone schroniska przeciwwiatrowe (2 szt. na peronie 1 i 1 szt. na peronie 4), kosze na śmieci;
 9. Odrestaurowanie stalowych żurawi wodnych na peronie 1 i 4;
 10. Odtworzenie wygrodzeń międzytorowych i ogrodzenia od ul. Podgórskiej;
 11. Instalacja monitoringu CCTV obejmującego cały węzeł przesiadkowy z dworcem i peronami, z podłączeniem kablem światłowodowym do miejskiego systemu monitoringu na pl. Armii Krajowej;
 12. Wykonanie systemu informacji wizualnej (tablice z nazwą stacji, numerami torów i peronów, drogowskazy, piktogramy) na terenie całej stacji, węzła oraz wewnątrz przejścia podziemnego i budynku dworca, wymiana neonów na budynku dworca na nowe;
 13. Wymiana 10 szt. bramek trakcyjnych (po 5 szt. po każdej stronie dworca) na długości peronów na nowe z przepięciem i wyregulowaniem sieci trakcyjnej;
 14. Przebudowa wszystkich sieci kolidujących z przedłużeniem przejścia pod torami dla pieszych, w tym odwodnienia stacji oraz kanalizacji sanitarnej;
 15. Wymiana nawierzchni podjazdu pod budynek dworca od strony przejazdu pod wiaduktami obu linii kolejowych, na odcinku ok. 78 m od obecnego końca podjazdu przy budynku dworca.
 16. Wykonanie zieleni towarzyszącej.

1.4.4    Zadanie 7D. Budowa zintegrowanej pętli komunikacji miejskiej z parkingiem P+R

Przedmiotem zadania 7D jest budowa pętli komunikacji miejskiej z parkingiem P+R, w szczególności:

 • Rozbiórka nawierzchni istniejących dróg i chodników;
 • Odtworzenie jezdni pętli o szerokości 6,5 m;
 • Budowa chodników wzdłuż pętli, w tym szerszego przy przystankach autobusowych i postoju taksówek;
 • Budowa placu pieszego przy wejściu do przejścia pod torami, jako przestrzeni publicznej z przenisieniem zabytkowego parowozu;
 • Budowa parkingu P+R z miejscami parkingowymi wewnątrz pętli, o nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzonego, z oświetleniem, wyposażonego w budynek dozoru z systemami bezpieczeństwa w tym monitoringiem CCTV obejmującym cały parking  i częściowo ogrodzonego
 • Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie pętli i parkingu; 
 • Montaż wiaty nad przystankami autobusowymi i postojem taksówek do zejścia do przejścia pod torami;
 • Montaż parkingu rowerowego wzdłuż torów kolejowych przy zejściu do przejścia pod torami na minimum 90 rowerów;
 • Rozbiórka i montaż nowego oświetlenia terenu;
 • Zieleń – nasadzenia drzew na parkingach oraz trawniki na terenie objętym zakresem zadania 

1.4.5    Zadanie 7E. Dynamiczna informacja pasażerska

Przedmiotem zadania 7E jest wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o ruchu pociągów i autobusów na stacji Toruń Główny. Będzie on składał się z systemu informacji o ruchu pociągów oraz z systemu informacji o ruchu autobusów, które technicznie będą niezależne, natomiast funkcjonalnie będą dostarczały kompleksowej informacji w miejscach, gdzie dana informacja jest najbardziej potrzebna dla podróżnego.

System o ruchu kolejowym będzie złożony z:

 • Systemu sterującego umieszczonego w nastawni TrA;
 • Kabli światłowodowych łączących system sterujący w nastawni TrA z tablicami na dworcu i na peronach oraz z końcówką miejskiego systemu światłowodowego na pl. Armii Krajowej (dla przekazywania sygnałów sterujących informacją pasażerską na stacji Toruń Miasto, przesyłania obrazów z monitoringu do centrum nadzoru monitoringu miejskiego oraz otrzymywania sygnałów sterujących dynamiczną informacją pasażerską autobusową);
 • Tablicy zbiorczej dużej, szerokości ok. 7 m (odjazdy + przyjazdy), 2x12 wierszy, 1 szt. – w holu głównym (budynek D);
 • Tablic zbiorczych średnich, szerokości ok. 4 m (odjazdy + przyjazdy), 2x9 wierszy, 2 szt. ;
 • Wyświetlaczy tunelowych, 4 szt. ;
 • Wyświetlaczy peronowych, dwustronnych, 15 szt. ;
 • Tablic zbiorczych 32’’, układ pionowy, 2 szt. ;
 • Tablic zbiorczych 32”, układ poziomy, 14 szt. ;

System o ruchu autobusów będzie złożony z  8 szt. tablic zbiorczych o autobusach LED, 4-wierszowych, wytyczne odnośnie informacji pasażerskiej zawarte w pfu i piśmie (warunkach) Miejskiego Zakładu Komunikacji

Wszystkie podzadania objęte  Zamówieniem obejmują sąsiadujące ze sobą obszary powiązane ze sobą funkcjonalnie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości funkcjonalnej nawierzchni i sieci na styku poszczególnych zadań oraz właściwego działania urządzeń i infrastruktury zgodnego z ich przeznaczeniem.

Granice zakresów robót przedstawiono na załączniku graficznym – plan zagospodarowania terenu.

Całość  należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze standardem PKP zawartym  w Wytycznych Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Wytycznych Systemu Informacji Dynamicznej

doc01-PFU-zadanie_7-2.doc