Aktualności

Kolejne zmiany na Dworcu Głównym PKP

19 maja przekazaliśmy do dyspozycji wykonawcy robót Firmie Fijałkowski część kolejnego budynku dworca głównego PKP w Toruniu. Rozpoczęły się również prace na peronach 1 i 2 oraz budowa nowego tunelu od ul. Podgórskiej. Zninęły bezpowrotnie stare pawilony na peronie 2 i na parkingu przed dworcem. Kolejne budynki odzyskują swój dawny blask. W okolicach sierpnia 2014 zostanie uruchomiony dworzec tymczasowy (w budynku dawnej Poczty) a prace dworca głównego planowo zakończą się w polowie 2015 r.

TORUŃSKI ROWER MIEJSKI na Dw. Gł. PKP

Od 21 kwietnia 2014 można korzystać z roweru miejskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 120 rowerów na 12 stacjach. www.torun.pl  Jeden z przystanków znajduje się na Dworcu Głównym PKP którego zarządcą jest nasza spółka. Pozostałe stacje rowerowe znajdują się w następujących miejscach Torunia....

Konferencja prasowa ws Dworca Głównego PKP

Od 1 lutego 2014 Urbitor pełni rolę Zarządcy Dworca Głównego PKP w Toruniu. Obecnie trwają prace rewitalizacyjne w budynku dawnej Poczty w której w połowie roku zostanie zorganizowany dworzec tymczasowy. Szczegóły postępu prac zostały przedstawione na konferencji prasowej Prezydenta Torunia dotyczącej Rewitalizacji dworca kolejowego Toruń Główny, która odbyła się 3 kwietnie o godzinie 10:00 na terenie dawnej restauracji. www.torun.pl    www.tvtorun.pl

Pierwszy budynek PKP przekazany do remontu

Zgodnie z harmonogramem przekazaliśmy dziś pierwszy z czterech budynków Dworca PKP wykonawcy robót firmie Fijałkowski. Budynek dawnej poczty po remoncie (w połowie tego roku) stanie się na pewien czas dworcem tymczasowym, do którego przeniosą się spółki kolejowe obsługujące pasażerów. Rewitalizacja budynków Dworca Głównego jest częścią większego projektu BiT City, który ma nie tylko przywrócić dawną świetność historycznym budynkom kolejowym,  ale także zachęcić pasażerów do korzystania z usług PKP.  www.torun.tv www.torun.pl

Urbitor zarządza Dworcem Głównym PKP w Toruniu

31 stycznia 2014 Dworzec Główny PKP został oficjalnie przekazany Gminie Miasta Toruń, a następnie został powierzony naszej spółce do zarządzania. Pracownicy Urbitoru od paru miesięcy uczestniczyli w procesie przygotowań Dworca do kapitalnego remontu. Według harmonogramu w lutym tego roku pierwszy z czterech budynków (budynek dawnej Poczty) zostanie przekazany wykonawcy robót budowlanych do realizacji. O szczegółach i rozwoju prac będziemy informowali na bieżąco. www.torun.pl     www.torun.tv