Aktualności

Pierwszy budynek PKP przekazany do remontu

Zgodnie z harmonogramem przekazaliśmy dziś pierwszy z czterech budynków Dworca PKP wykonawcy robót firmie Fijałkowski. Budynek dawnej poczty po remoncie (w połowie tego roku) stanie się na pewien czas dworcem tymczasowym, do którego przeniosą się spółki kolejowe obsługujące pasażerów. Rewitalizacja budynków Dworca Głównego jest częścią większego projektu BiT City, który ma nie tylko przywrócić dawną świetność historycznym budynkom kolejowym,  ale także zachęcić pasażerów do korzystania z usług PKP.  www.torun.tv www.torun.pl

Urbitor zarządza Dworcem Głównym PKP w Toruniu

31 stycznia 2014 Dworzec Główny PKP został oficjalnie przekazany Gminie Miasta Toruń, a następnie został powierzony naszej spółce do zarządzania. Pracownicy Urbitoru od paru miesięcy uczestniczyli w procesie przygotowań Dworca do kapitalnego remontu. Według harmonogramu w lutym tego roku pierwszy z czterech budynków (budynek dawnej Poczty) zostanie przekazany wykonawcy robót budowlanych do realizacji. O szczegółach i rozwoju prac będziemy informowali na bieżąco. www.torun.pl     www.torun.tv