Aktualności

Zmiany organizacji ruchu na parkingu przed dworcem PKP

Od początku roku czekają nas zmiany w organizacji ruchu na obszarze pętli komunikacji miejskiej z parkingiem przy ul. Kujawskiej 1 związany z przebudową kanalizacji deszczowej, wodnej oraz sanitarnej (szczegóły w załącznikach i załączonych mapach) w ramach zadania: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu BIT- CITY” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót” – Zadanie 7 – „Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – Poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności”.

Nowy tabor na trasie Bydgoszcz-Toruń

Kolejne dwa elektryczne niskopodłogowe kolejowe zespoły trakcyjne, zakupione przez samorząd województwa w ramach projektu BiT City do obsługi trasy z Bydgoszczy do Torunia, wjeżdżają na kujawsko-pomorskie tory. Uroczyste przekazanie taboru odbyło się 12 grudnia w bydgoskich zakładach firmy PESA.  www.kujawsko-pomorskie.pl  

Pendolino na polskich torach

14 grudnia 2014 roku nastąpiło historyczne wydarzenie - długo oczekiwane pociągi firmy Alstom wyjechały na polskie tory . Dzięki Pendolino skrócił się czas podróży między największymi miastami. Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic zajmuje ok. 2 i pół godziny, do Trójmiasta blisko 3 godz., a do Wrocławia 3 godz. 40 minut. Podobno już widziano składy Pendolino na testach w Toruniu. Przejdzie do historii kto pierwszy zrobi na naszym dworcu zdjęcie tego pociągu... bo miłośników robienia zdjęć na dworcu nie brakuje np. www.skyscrapercity.com

Szukamy ofert na operatora hostelu na dworcu PKP

Spółka Urbitor Sp. z o.o. pełniąc (na podstawie umowy z GMT) funkcję zarządcy dworca PKP zaprasza do składania ofert w sprawie postępowania przetargowego - zapytania ofertowego na wynajmem powierzchni całkowitej bądź częściowej pod funkcje hostelowe lub funkcje noclegowe w budynku “A” dworca tymczasowego PKP ul. Kujawska 1 w Toruniu o łącznej powierzchni 661,38 m2. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert). Oferty wraz z dowodem uiszczenia wadium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urbitor Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@urbitor.pl a.olender@urbitor.pl od poniedziałku do piątku od dnia 27.10.2014 w godzinach 7:00 - 15:00 do dnia 12.11.2014 r. do godziny 12:00. 

Otwieramy Dworzec Tymczasowy PKP w Toruniu

Dla Pasażerów korzystających z usług polskich kolei mamy dobrą informacje nt. remontu Dworca Głównego PKP w Toruniu - 16 października 2014 rusza Dworzec Tymczasowy w budynku A. W związku z toczącymi się pracami budowlanymi przewidujemy w najbliższym czasie.

Za rok dworce jak spod igły

Aż 60 procent osób które poruszają się obecnie wyłącznie prywatnymi środkami transportu deklaruje, że pod pewnymi warunkami gotowe są przesiąść się do pociągów. Konsekwentnie tworzymy warunki by chcieli to uczynić. Wśród służących temu inwestycji są między innymi kompleksowe modernizacje dworców w Bydgoszczy i Toruniu. Obiekty będą gotowe w przyszłym roku.

- Jesteśmy zwolennikami transportu publicznego, bo tylko tego typu rozwiązania są właściwą odpowiedzią na potrzeby społeczne i wyzwania zrównoważonego rozwoju - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  www.kujawsko-pomorskie.pl

Przetarg ustny na wynajem kolejnych  powierzchni na PKP 24.09.2014

W najbliższą środę  w dniu 24.09.2014r. o godzinie 12:00 oraz w drugim terminie, tj. 30.09.2014 r. o godzinie 12:00 w budynku D pomieszczenia dawnej restauracji w Toruniu przeprowadzimy przetarg ustny nieograniczony na wynajmem kolejnych  lokali i powierzchni komercyjnych oraz przetargu ograniczonego dla Spółek kolejowych wynajmujących powierzchnie w budynkach  Dworca Głównego PKP przy ul. Kujawskiej w Toruniu. Szczegóły w załacznikach

Tajemniczy tunel na Dworcu Głównym PKP

Dworzec kolejowy PKP  Toruń Główny zbudowany przed 140-oma laty nadal kryje w sobie wiele tajemnic. W sierpniu br. podczas prac ziemnych na terenie peronu 3-go odkryto niezinwentaryzowany dotąd tunel podziemny łączący peron 3 z ul. Kujawską. Sprawą zajęły się już odpowiednie służby i miłośnicy fortyfikacji toruńskich, którzy zwykle dysponują starymi mapami i mnóstwem szczegółów nt. systemów umocnień dawnej Twierdzy Toruń.  www.tvtorun.pl

Remont największej stacji kolejowej w Toruniu zbliża się do najważniejszego etapu

Przyszły dworzec tymczasowy ma zostać otwarty w połowie września. Poza pomieszczeniami dla podróżnych oraz biurami spółek kolejowych, znajdzie się tu również hotel turystyczny. Jego prowadzeniem zajmie się zewnętrzny operator lub spółka Urbitor zarządzająca dworcem, który kilka miesięcy temu został przejęty od PKP przez miasto. Liczba tanich miejsc noclegowych w Toruniu ostatnio wzrosła. Przyszłemu gospodarzowi hotelu na dworcu zależy więc, aby podnieść jego standard.   www.nowosci.com.pl www.pomorska.pl

- Zależy nam, aby była to nowa jakość i jednocześnie oszczędność dla podróżnych, którzy będą mogli wygodnie przenocować na dworcu, nie inwestując np. w taksówki, które by ich zawiozły na drugi brzeg Wisły – mówi Wojciech Świtalski, prezes Urbitora.

Przetarg ustny na wynajem powierzchni pod urządzenia vendingowe i bankomaty 22.07.2014

URBITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  ul .Chrobrego 105/107 ogłasza przetarg ustny na wynajem powierzchni pod urządzenia vendingowe i bankomaty w budynku Tymczasowego Dworca Głównego PKP w Toruniu ul. Kujawska 1Wykaz powirzchni, charakterystyka oraz infrastruktura techniczna wraz z terminami  znajdują się na stronie załaczonych rysunkach oraz BIP Urbitor Toruń http://bip.urbitor.pl/art/26/ogloszenia.html